Maak een eind aan verstoppingen, stank of wateroverlast.

A. Stam Buiteninrichting kan rioleringen aanleggen, repareren en vernieuwen. Zo maken wij een einde aan verstoppingen, stank of wateroverlast door defecte rioleringen.

Wij werken samen met Rioolbeheer Geerts

Rioolebeheer Geerts is snel en flexibel. We streven ernaar acute problemen nog dezelfde dag op te lossen. Dat lukt vrijwel altijd, omdat we beschikken over de beste materialen, specialistische apparatuur en over de nodige expertise.

Steeds meer Particulieren en opdrachtgevers doen hier een beroep op. Bij de vervanging en de aanleg van buitenriolering kan gekozen worden uit een veelheid van hoogwaardige PVC.

Ook bijkomende werkzaamheden als grondwerk, hak- en breekwerk, puinafvoer en bestratingen voert A. Stam Buiteninrichting volledig uit.

Buitenrioleringen vervangen, aanleg bestaat uit onderstaande werkzaamheden:

 • Afzetten van de werklocatie;
 • Opnemen en terzijde in depot plaatsen van beplanting en verharding;
 • Ontgraven uitkomende grond van de leidingsleuf;
 • Gedeeltelijk vrijkappen en afvoeren van de benodigde controleputten;
 • Opnemen en afvoeren van bestaande riolering;
 • Leveren en installeren van alle benodigde PVC rioleringsbuizen en de benodigde PVC hulpstukken ten behoeve van de diverse aansluitingen en verbindingen PVC
 • Leveren en installeren van de benodigde ontstoppingsvoorzieningen
 • Leveren en verwerken van schoon zand voor het aanvullen rioolstelsel;
 • Aanvullen en verdichten van de leidingsleuf met de terzijde gedeponeerde, uitgekomen grond
 • Leveren en verwerken van het benodigde zand voor het straatwerk;
 • Herstellen van de opgenomen verharding;
 • Afvoeren van de overtollige grond;
 • Opruimwerkzaamheden uitvoeren en bezemschoon opleveren.

Contact

A. Stam Buiteninrichting

Erasmusstraat 105
3902 KC Veenendaal

Tel: 06-48267549
info@stambuiteninrichting.nl
contact alleen via telefoon en/of mail (niet via WhatsApp)

© Copyright 2018 - Stam Buiteninrichting | Website door: MKB-internetadvies